<iframe src="https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=hg75b144c2249d73&iframe=1" frameborder="0" style="width:100%;max-width:1200px;" height="1000"></iframe>

Bądźmy w kontakcie.

Polski Związek Motorowy
– Zarząd Główny
ul. Kazimierzowska 66,
02-518 Warszawa
tel. +48 22 542 01 51
email: marzena.jougounoux@pzm.pl