1. Miejsce w finale polskim
Nagroda Główna

• użyczenie samochodu osobowego segment C – Hyundai od 10 września 2022 r. do 6 października 2022 r., o wartości 1.700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100)

• voucher na pobyt weekendowy (piątek – niedziela) wraz z osobą towarzyszącą w hotelu czterogwiazdkowym MistralSport; pakiet obejmuje nocleg, wyżywienie, 1 zabieg odnowy biologicznej dla laureata i osoby towarzyszącej; wykorzystanie vouchera do 18 grudnia 2022 r.; wartość nagrody 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

• 2 bilety VIP na Mistrzostwa Świata SuperEnduro Kraków 2022 do wykorzystania 10 grudnia 2022 r., wartość 980 zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych)

• rejestrator jazdy MIO C540 o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

Łączna wartość nagród: 4.480 zł. Do nagród wymienionych wyżej przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 498 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w związku z wydaniem nagrody. Kwota nagrody dodatkowej zostanie potrącona przez Organizatora i odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi do właściwego urzędu skarbowego.

2. – 3. Miejsce w finale polskim

• dwa bilety kat. II na Mistrzostwa Świata SuperEnduro Kraków 2022 do wykorzystania 10 grudnia 2022 r., wartość 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych 00/100)

• rejestrator jazdy MIO C540 o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

Łączna wartość nagród rzeczowych: 620 zł. Do nagrody przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 69 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa złote 00/100)

Bądźmy w kontakcie.

Polski Związek Motorowy
– Zarząd Główny
ul. Kazimierzowska 66,
02-518 Warszawa 

e-mail: marzena.jougounoux@pzm.pl