Teoretyczny test online

23 sierpnia – 5 września 2021

Zadaniem uczestnika jest jak najszybsze i bezbłędne udzielenie odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, które dotyczą:
• przepisów ruchu drogowego
• pierwszej pomocy przedmedycznej
• największych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• ekojazdy
• zachowania w sytuacjach krytycznych

Finał Polski

18 września 2021, Tor Poznań

Zadaniem finalistów jest udzielenie odpowiedzi na teoretyczne pytania konkursowe z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie zadań praktycznych o tej samej tematyce.

Finał europejski

1-2 października 2021, Tor Modlin

Zadaniem finalistów jest wykonanie zadań praktycznych z bezpiecznej jazdy, pierwszej pomocy oraz obsługi samochodu oraz udzielenie odpowiedzi na dodatkowe, teoretyczne pytania konkursowe.

Partnerzy finału europejskiego

Bądźmy w kontakcie.

Polski Związek Motorowy
– Zarząd Główny
ul. Kazimierzowska 66,
02-518 Warszawa 

e-mail: marzena.jougounoux@pzm.pl