Teoretyczny test online

5 sierpnia – 21 sierpnia 2020

Zadaniem uczestnika jest jak najszybsze i bezbłędne udzielenie odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, które dotyczą:
• przepisów ruchu drogowego
• pierwszej pomocy przedmedycznej
• największych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• ekojazdy
• zachowania w sytuacjach krytycznych

Finał Polski

30 sierpnia 2020, Tor Poznań

Zadaniem finalistów jest udzielenie odpowiedzi na teoretyczne pytania konkursowe z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie zadań praktycznych o tej samej tematyce.

Finał europejski

16-17 października 2020, Tor Modlin

Zadaniem finalistów jest wykonanie zadań praktycznych z bezpiecznej jazdy, pierwszej pomocy oraz obsługi samochodu oraz udzielenie odpowiedzi na dodatkowe, teoretyczne pytania konkursowe.

Partnerzy finału europejskiego

Bądźmy w kontakcie.

Polski Związek Motorowy
– Zarząd Główny
ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa 

tel. +48 22 542 01 51
email: marzena.jougounoux@pzm.pl