SPONSORZY STRATEGICZNI
PARTNERZY MERYTORYCZNI

SPONSORZY STRATEGICZNI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Teoretyczny test online

12 czerwca – 7 lipca 2018

Zadaniem uczestnika jest jak najszybsze i bezbłędne udzielenie odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, które dotyczą:
• przepisów ruchu drogowego
• pierwszej pomocy przedmedycznej
• największych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• ekojazdy
• zachowania w sytuacjach krytycznych

Finał w Warszawie

6 października 2018, Automobilklub Polski

Zadaniem finalistów jest udzielenie odpowiedzi na teoretyczne pytania konkursowe oraz wykonanie zadań praktycznych o tej samej tematyce.

Bądźmy w kontakcie.

Polski Związek Motorowy – Zarząd Główny ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa tel. +48 22 542 01 51 email: marzena.jougounoux@pzm.pl